Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

Bromsfördelningsventil

Produkter


Felsökning fördelningsventil

Handbromsen rör sig när man trycker på fotbromsen
Smuts i ventilen från bromssystemet, rengör ventilen så sliden kan röra sig fritt

Fotbromsen blir tung när man drar i handbromsen
Smuts i ventilen från bromssystemet, rengör ventilen så sliden kan röra sig fritt

Läckage från luftnippel
Smuts eller skador från smuts i sätet. Den kona som luftnippel och ventil har är samma som i bromssystem och tätar väldigt bra mot varandra. Om inte luftnippeln "sätter sig" när man dragit åt för hand så är det smuts i sätet. Blås/tvätta rent. Samma princip gäller bromsok. När det gäller gjutna delar så sätter sig nippeln lättare då det gjutna godset deformeras efter smutsen så det blir ändå tätt.

Läckage från fördelningsventilens kropp
Ventilen är inte ihopskruvad ordentligt eller så är en o-ring skadad som skapar läckage.

Det går inte att lufta systemet ordentligt
Fördelningsventilen sitter inte som högsta punkt i bromssystemet (behållare/lågtryckssida räknas ej) och därför samlas ej luften i ventilen så man kan lufta ur denna. Montera ventilen högst i bromssystemet. -Åtminstone under luftningsprocessen.

TIPS
Testa att pressa bromsvätskan genom luftnippel på ventilen (Specialverktyg krävs)

Kan man ha separata behållare till fot och handbroms när man använder en fördelningsventil?
Nej, det är inget som vi rekommenderar. Anledningen är att när sliden rör sig från sida till sida så pressas en liten del bromsvätska över "till andra sidan". Så om man trycker fler gånger på fotbromsen än handbromsen så kommer vätska flyttas till handbromsens sida/behållare.  Därför skall man ha gemensam behållare till handbroms och fotbroms när man kör med en fördelningsventil.

Systemet beter sig konstigt?
Övriga situationer där systemet beter sig underligt om allt annat är rättkopplat kan uppstå. Då har det hamnat skräp i ventilen så sliden inte kan röra sig fritt. Demontera ventilen och rengör ventilen. Se till så inte ny smuts/skräp kommer från övriga systemet.

Testa funktionen på fördelningsventilen.
Ett enkelt test som kan göras när ventilen är lös. Skaka ventilen fram och tillbaka så den interna sliden får röra sig fritt fram och tillbaka med rörelsen. Sliden skall röra sig fritt så man skall kunna höra hur den slår i o-ringarna på respektive sida. Om så inte är fallet så se varför sliden inte rör sig fritt.
Om detta test fungerar och sliden rör sig fritt så fungerar ventilen.