Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

Motor Lager

Standard och uppgraderade motorlager till de flesta motorer.

Läs om motorlager här.

Filtrera

Visa utökade filter

Produkter

I lager

1-2 dagar

€ 41.66

I lager

Finns i lager

€ 29.76

ACL Axiallager Mazda

B3, B3-MI, B5, B5Y, B6, B6D, B6T, B6Y BP, BPD, BP-T

I lager

1-2 dagar

€ 29.76

I lager

Finns i lager

€ 24.80

I lager

Finns i lager

€ 29.76

I lager

1-2 dagar

€ 24.80

I lager

1-2 dagar

€ 193.44

I lager

4-6 dagar

€ 193.44

Visa fler

Motorlager FAQ

Hur vet man om det är standard lagerspel?
ACL
och KING anger standard lagerspel med ändelsen -STD i sitt artikelnummer.
OEM lager brukar kunna ha olika benämningar för standard lagerspel

Hur vet man om det är större lagerspel?
ACL anger större lagerspel med ändelsen HX i sitt artikelnummer. 
King anger större lagerspel med ändelsen X i sitt artikelnummer.
Dessa ändelser i artikelnumret ger .001” (0.025mm) extra lagerspel.

Hur vet jag att ett motorlager är slitet?
Ett knackande ljud från motorn och / eller ett lägre oljetryck än normalt.

Vad händer när ett motorlager går sönder?
Motorns rörliga delar får kontakt med motorlager och skapar ett slitage som avger metallbitar/metallspån. Nu läcker mer olja ut från lagerbanan och ett knackande ljud kan ofta höras.

Vad gör att motorlager slits ut eller går sönder?
För lågt oljetryck eller för varm olja är de vanligaste orsakerna till lagerras. I båda fallen så kan inte en oljefilm upprätthållas mellan rörliga och fasta delar med trasiga lager / motor som resultat.

Kan man bara byta ut trasiga motorlager?
När ett motorlager går sönder så måste de rörliga delarna noggrant kontrolleras efter slitage så risken är stor att dessa måste bearbetas innan motorn monteras ihop igen.

Kan jag mixa lagerhalvor med olika spel?
Ja, det är vanligt att man justerar lagerspel genom att mixa två lagerhalvor. Då får man mitt emellan standard och .001” (0.025mm) spel. Dvs. 0,0125mm. Max skillnad mellan lagerhalvorna skall ej vara över .0005" (.013mm). Den tjockare lagerhalvan skall monteras där den största kraften är = i själva staken och inte i överfallet.

Varför skiftar lagerhalvorna i färg?
Det sista stadiet vid tillverkningen av motorlager är galvaniseringen. I denna fas så ändras lagrets utseende till en mörkt "sliten" färg som kan variera från svart / brun / blå / koppar. Denna färgning sitter bara i ytatomerna och har ingen effekt på lagrets prestanda. Missfärgningen kan även formas på olika sätt och se olika ut från lager till lager. Därför kan man vara lugn om man öppnar en ny förpackning med krympplast från tillverkaren att allt är som det skall. Se bara till att mäta lagerspel och toleranser som vanligt!

Är notchen på lagret till för att lagret inte ska snurra?
Nej, Notchen är endast där för att lagret skall sitta 100% på plats. Många nyare applikationer har helt tagit bort notchen.

Varför kommer vissa ramlager med lösa axiallager och andra med inbyggt?
Detta beror helt på hur OEM tillverkaren har gjort. Finns fördelar med att ändra detta så är det gjort.

Varför har vissa lager bara axiallager i en lagerhalva och inte i båda?
I de fall bara en halva har axiallager så har OEM tillverkaren har bestämt att denna lagerytan är nog för att klara de axiella påfrestningarna.

Mina lagerhalvor har passhål (dowel hole)?
Det är vanligtvis bara den undre lagerhalvan som sitter i stakens överfall som har passhål, så kallat "dowel hole".

Vilket axialspel skall det vara?
Upp till 70mm axeltapp: 0.10 – 0.15 mm (.004” - .006”)
70 - 90mm axeltapp: 0.15 – 0.20 mm (.006” - .008”)
Over 90mm axeltapp: 0.20 – 0.25mm (.008” - .010”)

Kan jag använda plastigauge för att mäta lagerspel?
Ja, plastigauge är ett bra verktyg för att få en grov uppfattning av lagerspelet. Det är ett måste för att veta så att lagerspelen är okej. Vill man få detta 100% så skall ändamålsenliga verktyg användas för att mäta in lager.