Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

Knappsatser

Produkter


Vilka ECU stöder CAN-knappsatser?
Alla ECU som använder samma CAN protokoll som CAN knappsatser (eller andra produkter)är kompatibla.
Can knappsatserna som vi distribuerar har t.ex J1939 CAN-protokollet och stöder då Maxxecu och ECU master t.ex men även alla andra ECU som stödjer det protokollet.