Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

Turbo

Val av turbo

1. Hitta turbo genom att klicka på Holset, Mitsubishi, Garrett, Borg Warner.
2. Filtrera fram rätt turboaggregat genom taggarna längre ner.
3. Klicka här för att se vilken turbo andra har valt.

Checklista vid montering av turbo

Filtrera

Visa utökade filter

Produkter

I lager

Finns i lager

€ 396.30
€ 743.01

I lager

Finns i lager

€ 386.28
€ 643.81

I lager

Finns i lager

€ 558.00
€ 842.21

I lager

Finns i lager

€ 558.00
€ 842.21

I lager

Finns i lager

€ 558.00
€ 842.21

Holset Super HX35 intern wastegate

Uppgraderad Super HX35 med billetfräst tävlings kompressorhjul!

I lager

Finns i lager

€ 792.61

Holset Super HX40 - Competition

Uppgraderad Super HX40 med billetfräst tävlings kompressorhjul!

I lager

Finns i lager

€ 892.30

Holset Super HX40 - Competition (Supercore)

Uppgraderad Super HX40 med billetfräst tävlings kompressorhjul!

I lager

Finns i lager

€ 663.65

I lager

Finns i lager

€ 658.99
€ 941.41

I lager

Finns i lager

-13%

€ 842.21
€ 971.17

Holset Super HX35 - Competition

Uppgraderad Super HX35 med billetfräst tävlings kompressorhjul!

I lager

Finns i lager

€ 991.01

I lager

Finns i lager

€ 445.43
€ 743.01

Visa fler

Turbo, Turboaggregat

Passar turbon på min motor?
Om det inte är en modellspecifik turbo så kommer den inte passa utan modifikation. Däremot är det vanligt att använda en universal turbo för att öka effekten.

Vilken turbo ska jag välja?
För att hitta rätt turbo så skall du fråga dig vilken maxeffekt du skall ha (Denna anges som motoreffekt på bensin). Sedan skall motorvolym och turbostorlek matchas. Både maxeffekt och passande motorvolym anges på turboaggregaten. Sortera på detta när du letar.

Vilken storlek på turbinhus ska jag välja?
Det finns inget rätt svar då likadana motorer kan flöda olika mycket. En bra riktlinje är att se vad som fungerat bra för andra.

Kan man använda Twin entry turbo på singel entry grenrör?
Ja man kan använda en turbo med Twin-entry avgashus på ett grenrör som inte har twin entry. För att göra denna kombinationen så bra som möjligt så demonteras avgashuset från lagerdelen. Twin entry väggen slipas till som en hajfena för att styra ner avgaserna och skapa minimalt med mottryck.

Varför använder man twin entry turbo på singel entry grenrör?
Om du redan har en twin-entry turbo och singel entry grenrör och inte vill byta ut någon av dem.

Varför använder man singel entry turbo på twin entry grenrör?
Om du redan har en singel-entry turbo och twin-entry grenrör och inte vill byta ut någon av dem.

Finns det någon effektmässig fördel att blanda singel entry och twin entry?
Nej.

Förlorar man mycket effekt på att blanda singel och twin entry?
Det går inte att säga exakt utan att jämföra på de båda alternativen på en och samma maskin. Även då spelar många andra faktorer in. Folk har blandat i alla tider och ändå visat upp bra resultat. Så länge resten av motor/bil är i bra ordning så kan man använda en singel/twin blandning och byta vid senare tillfälle som en "uppgradering"

Turbon är ny men ryker!
Detta beror på att turbon inte kan evakuera oljan som kommer in i turbon. För mycket olja kommer in i turbon eller så kan inte turbon evakuera ut oljan ordentligt. Det kan också vara en kombination av dessa.

Turbon är ny men glappar?
Om det är en glidlagrad turbo så är detta helt normalt då det ej är mycket olja i lagren. Detta innebär ett större spelrum mellan axel och lager vilket gör att den glappar lite extra.

Jag har åtgärdat oljeretur och oljetillförsel men turbon ryker fortfarande?
Det är svårt att få bort precis all gammal olja och kladd så det kan ryka länge efter att man justerat oljeretur och tillförsel. Och då tror man att det fortfarande är fel på turbon även om den är hel. Man får göra rent ordentligt och detta är mycket tidskrävande.

Går turbons interna packningar sönder när en turbo tryckt ur sig olja?
I de allra flesta fall så klarar sig packningarna utan problem.

Turbohjulen snurrar inte på tomgång?
Är det en originalmonterad turbo så skall den snurra på tomgång. Är det en större eftermarknadsturbo så kan motorns avgasflöde på tomgång vara så passa litet i kombination med en stor turbo så avgaserna helt enkelt passerar turbinaxeln utan att få den i rörelse. Detta gäller oftast om man har ett turbin hjul med få blad = stort mellanrum

Oljerestriktor eller inte?
Kullagrade turboaggregat skall ha oljerestriktor
Glidlagrade turboaggregat skall inte ha oljerestriktor

Varför använder man en oljerestriktor på en kullagrad turbo?
En kullagrad turbo har axeln monterat i kullager. Dessa håller axeln centrerad. Kullagren vill bara ha lite olja för att få smörjning och kylning. En kullagrad turbo som får för mcyket olja hinner inte evakuera denna och trycker istället ur sig olja mot kompressor och avgasdel.

Varför ska man inte använda en oljerestriktor på en glidlagrad turbo?
En glidlagrad turbo skall till skillnad från en kullagrad ha oljetryck för att fungera. Oljan används för att centrera axeln. För lite olja gör så att turbon skär. Detta fungerar precis som lager i en motor. 

Hur stor oljeretur ska man använda?
Oljereturens ledning skall ha minst den storleken som returhålet på turboaggregatet har.

Storlek turbo
Större turbo = Minskad spool = Ökad toppeffekt
Mindre turbo = Ökad spool = Minskad toppeffekt

Storlek Kompressor
Större inducer / exducer = Ökad toppeffekt = Klarar mer laddtryck = Minskad Spool
Mindre inducer / exducer = Minskad toppeffekt = Klarar mindre laddtryck = Snabb spool
Billet Kompressorhjul = Lättare = Ökad spool = Ibland annan vinkel på blad för Ökad toppeffekt.

Storlek turbin
Större turbin exducer än kompressor inducer = Minskat mottryck = Ökad toppeffekt
Mindre turbin exducer än kompressor inducer = Ökat mottryck = Minskad toppeffekt

Antal turbinblad
Fler turbinblad = Ökad spool = Ökat mottryck = Minskad toppeffekt
Färre turbinblad = Minskad spool = Minskat mottryck = Ökad toppeffekt

Storlek avgashus
Större avgashus = Minskad spool = Effekt flyttas uppåt = Ökad toppeffekt
Mindre avgashus = Ökad spool = Effekt flyttas nedåt = Minskad toppeffekt

Storlek motor
Mindre motor = Mindre avgaser = Minskat mottryck = Svårt att driva stor turbin / kompressor
Större motor = Mer avgaser = Ökat mottryck = Lätt att driva stor turbin / kompressor

Varför är det fyra vattenkanaler på min turbo?
Vissa turboaggregat kommer från originalmarknaden och kan då ha fyra vattenkanaler. Man använder bara två och de två andra är ibland pluggade. Men du kan då ändra och koppla in dig som du vill. In / ut spelar mindre roll. Du pluggar de två kanaler som du inte använder.

Pressa dina egna slangar till turbon

Olja in, vatten in och vatten ut. vatten och oljetillförsel.

AN rostfritt

Vi maskinpressar slangar till turbo

Silikonslang till tryckrör

Silikonslang

Aluminiumrör till tryckrör

 

Aluminiumrör rak