Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bränsletank / Fuel cell

Information om bränsletankar och fuel cell. Vilka anslutningar har de och vad ska du tänka på vid installation.

 1. Original bränsletank
 2. Eftermarknad bränsletank
 3. Anslutningar
 4. Bränslepumphållare
 5. Skvalpskydd / Tankskum / Catchtank
 6. Tankpåfyllning
 7. Tankavluftning
 8. Vanlig frågor om bränsletankar
 
 

1

Original bränsletank

Oringinal bränsletank används oftast om man ej har en väldigt ombyggd bil. Tanken sitter oftast placerad lågt mellan fram och bakaxeln vilket även det är fördelaktigt sett till fordonets vägegenskaper. Bränslepumpen sitter oftast monterad i tanken.

 
 

2

Fuel cell

En eftermarknads fuel cell har kantigt format och monteras i bagaget. Anslutningar är anpassade för AN-system (en typ av standard på eftermarknaden). Bränslepumpar kan sitta monterade både i och utanför fuel cell.

 
 

3

Anslutningar

Beroende på biltillverkare så kan det finnas olika anslutningar på original bränsletank. Här går vi igenom de 4 anslutningar som är nödvändiga för att en bränsletank eller eftermarknad fuel-cell ska fungera.

1. Bränslematning
Bränslematningen till motor
2. Bränsleretur
Returbränslet som ej behövs.

Både bränslematning (1) och bränsleretur(2) brukar skötas genom en bränslepumphållare som är monterad på toppen av bränsletanken.
 
 
3. Tankpåfyllning
Hålet där bränsle fylls på ner i bränsletanken. Denna delen kallas vanligtvis för "tanklock".

Finns mer information om i avsnittet bränslepåfyllning.
 
 

4. Tankavluftning
Justerar över/undertryck och leds original tillbaka till insuget på motorn.

Om inte denna "ventilation" finns så kommer bränsletanken att suga ihop sig allt eftersom bränslet sugs ur.

Även bränslepåfyllning behöver en avluftning då lika mycket bränsle som skall in i tanken måste ut och vice versa. Därför behövs en så kallad tankavluftning till bränsletanken.

Denna kan sitta placerad i Bränslepumphållare, direkt på tanken eller ihop med tankpåfyllning/tanklock.

Roll over ventil
Den så kallade tankavluftningen kallas oftast för roll over ventil på eftermarknaden. Original så styrs tankavluftningen med hjälp av styrboxen ihop med en ventil. Det systemet kallas EVAP. EVAporative Control System förhindrar att bränsleångorna släpps ut i atmosfären.

 
 

4

Bränslepumphållare

På en fuel cell så kan man enkelt koppla på sig med AN-kopplingar då dessa är förberedda med denna typen av anslutningar. Om man däremot skall använda original bränsletank så är det uteslutande två typer av anslutningar som finns. Då ofta genom bränslepumphållaren.

 1. 8mm stolpe med slanganslutning för vanlig bränsleslang / slangklämma
2. Snabbkoppling med o-ringstätning

 

Original bränslepump hållare

Bränslepumphållare som sitter monterat i original bränsletank 

Eftermarknad bränslepumphållare

Bränslepumphållare för eftermarknaden är anpassade för kraftigare bränslepumpar och AN-system så kopplingar och slang finns anpassat för detta.

5

Skvalpskydd / Tankskum / Catchtank

Fuel starvation är ett vanligt förekommande ord som förknippas med något dåligt. Det är när motorn inte får nog med bränsle av olika anledningar. En anledning kan vara att det är låg bränslenivå i tanken och bränslepumpen sitter i mitten. När billen svänger kraftigt så förskjuts bränslet åt sidan så bränslepumpen inte komme ri kontakt med bränslet. Nu får inte motorn bränsle längre och detta kan vara skadligt för motorn.

För att motverka detta så används främst 3 lösningar:

 1. Skvalpskydd
  Ett skvalpskydd förhindrar att bränslet flyttas bort från bränslepumpen i samma hastighet som utan skvalpskydd. Med hjälp av envägsluckor / backventiler så hålls bränslet kvar nära bränslepumparna. Detta är en bra lösning då den är enkel och ej behöver service. Men denna lösning är inte lika säker som ett system med catchtank.
 2. Tankskum
  Tankskum förhindrar att bränsle flyttas runt i samma hastighet som utan. Tankskummet gör bränslet "segare" och därmed fördröjs tiden innan bränslepumpen suger luft. Nackdelen är att skumrester kan lossna och sätta igen förfilter. Därför krävs regelbunden service.
 3. Catchtank
  Denna lösning är dyrare, kräver fler komponenter och är mer avancerad att installera men det är ett system som verkligen säkerställa bränsleflöde till motor.


En tank med skvalpskydd kan oftast inte kompletteras med tankskum då detta blockerar luckor / backventiler för att röra sig fritt.

 
 

6

Tankpåfyllning

För att fylla på bränsle i en fuel cell eller bränsletank så måste en bränslepåfyllning finnas. Detta kallas övergripande för tanklock. Men det är mer än så och framfrallt så finns inte många delar för detta på eftermarknaden. Oftast är det originaldelar som används.

Tanklock

Denna del kan sitta direkt monterad på en fuel cell eller som vid original installation, i bilens kaross runt c-stolpen. 
Original tanklock och slang / rör används oftast när man har en original bränsletank eller inte vill påverka det yttre utseendet.
Original tanklock och slang / rör kan också användas ihop med en eftermarknads bränsletank (Fuel cell) där man då anpassar sista biten slang som ansluter mot bränsletanken.

Eftermarknads tanklock används ofta vid större ombyggnationer när man ej kan använda original tanklock av olika anledningar.

Bränsleledning

Bränslepåfyllning / tanklock kopplas ihop med bränsletanken genom slang eller rör.

Slangen mellan tanklock och bränsletank brukar inte vara så flexibel även om den har en ingjuten stålspiral. Slangen klarar bränsle över tiden utan att torka ut och spricka. Andra slangar som silikonslang och armerad bränsleslang torkar ut och börjar läcka. Därför används klassad bränslepåfyllningsslang som uppfyller kraven av SAE 30R5 eller högre.

Även rör går att använda mellan tanklock och bränsletank men även här så ansluts denna med hjälp av slang som måste klara av bränsle.

Tankanslutning

Denna typ av anslutning kan variera kraftigt beroende på tank men den skapar en förbindelse mellan bränsletank och tanklock. 

Monteringsdetaljer

Nästan helt uteslutande så används slangklämmor för att montera ihop slang och rör mellan tanklock och bränsletank. Detta gäller både vid original montering och eftermarknad. Specialanslutningar finns men är då ofta specifik för tillverkaren / bilmodellen och återanvänds oftast inte på eftermarknaden eller vid ombyggnationer.

 
 

7

Tankavluftning

Vad är en tankavluftning (EVAP ventil)?

Tankavluftning som original kallas EVAP (EVAPorative Control System) har blivit löst genom en så kallad roll over ventil (Roll over valve) på eftermarknaden inom motorsport och ombyggda fordon. Tankavluftningen skall ledas tillbaka till motorns insugssystem men ventileras ofta fritt på ombyggda fordon.

En så kallad roll over ventil är egentligen en enkel tankavluftning med andra ord. Denna ventilen sitter i toppen av din tank / fuel cell och ventilerar så att bränslepumpar kan suga bränsle utan att suga ihop tanken. Även så att gaser i tanken kan expandera utan att tryck sönder tanken och dess fästen. Kort och gått så är detta ett hål.

Hur fungerar en Tankavluftning / Roll over ventil?

Roll over ventilen har en lös stålkula i ett lodrätt rör. Denna måste även monteras lodrätt i toppen av bränsletanken för att kulan skall ligga i botten på röret. Nu kan gaser flöda fritt in och ut ur tanken = tankavluftning. Om bilen hamnar upp och ner vid t.ex. en olycka så kommer kulan av tyngdkraften och det påskjutande bränslet att rulla till toppen av roll over ventilen och lägga sig i ett säte som hindrar bränsle från att rinna ur.

Hur monterar jag en roll over ventil / tankavluftning?

 1. Roll over ventil
  Denna monteras i toppen av bränsletanken. Helst i mittenområdet av tanken för att bränsle inte skall kunna pressas ut vid sväng när g-krafter uppstår. Även slangen som leder bort bränsleångorna skall dras upp ca 20-30cm för att ytterligare förhindra att bränsle läcker ut.
 2. Karossgenomföring
  När ventilen är monterad och gängan pekar uppåt så kan man planera utloppet för tankventilationen. Denna skall dras ut från bilen, bort från förarutrymmet så inga bränsleångor påverkar förarmiljön. Borra ett hål och använd nedan tankgenomföring för att leda ut bränsleångorna. Denna kan med fördel monteras i golvet.
 3. Slangdragning
  Då det ej är något tryck i detta systemet så kan Push-on An-kopplingar användas för att ansluta tankavluftningen och karossgenomföringen med varandra. Slangen skall dras uppåt en bit så g-krafter vid sväng inte pressar ut bränsle genom slangen.
 
 

8

Vanlig frågor och problem

Min avluftning läcker bränsle när jag svänger.

Om ventilen läcker bränsle när du svänger så pressas förmodligen bränslet upp i avluftningen med hjälp av g-krafter som uppstår. Ventilen är mest troligt monterad i toppen utefter kanten på bränsletanken. Och slangen som leder bort bränsleångorna ut ut bilen är inte dragen uppåt 20-30cm från ventilen för att förhindra att bränsle läcker ut pga g-krafter.

Lösning: Dra slangen som leder bort ångorna rakt uppåt 20-30cm och sedan ut så orkar inte bränslet pressas ut.

Bränsletanken suger ihop sig, varför då?

Att en bränsletank suger ihop sig beror på att ett vakuum skapas i bränsletanken. Detta sker föratt tanken är sluten och inte har kontakt med omgivande luft om t.ex en OEM evapventil är stängd när motorn är avstängd eller för att denna ventilen är trasig.

Det kan också bero på att tankventilationen är underdimensionerad eller blockerad. Då kommer bränslepumpen att suga ihop bränsletanken.

Lösning: Ventilera tanken mer eller gör rent ventilationen.

Klarar roll over ventilen att hålla emot mycket bränsle t.ex 80-100liter?

Ventilen klarar att hålla emot hur stora tankar som helst. Kulan som håller tätt mot sätet har inte bara tyngdkraften som hjälp för att hålla tätt utan också bränslets vikt/tryck.

Min bränsletank / fuel cell sitter inne i bilen. Hur blir jag av med gaserna?

Genom att koppla ihop roll over ventilen med en slang och slangkoppling så kan man leda ut gaserna/bränsleångor ut ur bilen eller till original evap-ventil / avlutfningssystem

Det går långsamt att tanka

Du har antagligen en ignesatt eller för liten tankventilation. När bränsle fylls på i tanken så måste lika mycket luft ut ur tanken. Bränsle kan bara fyllas på så fort som luft hinner evakuera bränsletanken.