Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Bränsletrycksregulator

 

Hur en regulator fungerar och hur man justerar den. (omfattar EJ förgasare)

  1. Hur fungerar en BTR?
  2. Anslutningar på en BTR
  3. Justering av BTR
  4. Kvalite på regulator
  5. Trycket sjunker när motorn stängs av
  6. Bränsle i vakuumslangar
 
 

1

Hur fungerar en BTR?

Spridare har runt 3 bar (43,5PSI) bränsletryck vid tomgång. En bränslepump klarar inte att leverera detta trycket med en öppen returledning tillbaka till bränsletanken. Det är därför en bränsletrycksregulator är monterad efter spridarbryggan där spridarna är placerade. Nu kan vi bygga upp tryck mellan bränslepumpen och bränsletrycksregulatorn.

Om du använder en bränsletrycksregulator som är inställd på 3 bar så får du ett bränsletryck på 3 bar. Om du använder en bränsletrycksregulator som är inställd på 4 bar så får du ett bränsletryck på 4 bar. -Enkelt! Men vid höga varvtal så vill du ha mer bränsle i motorn. Inte bara det stökiometriska förhållandet (Lambda 1) utan också lite mer bränsle för kylning av cylindern. Detta kan uppnås genom att förlänga spridarens öppettider, men för detta måste du använda större injektorer än nödvändigt. Därför använder vi motorns tryck för att öka bränsletrycket med motorns varvtal.

Om du använder en bränsletrycksregulator som är inställd på 3 bar och din motor levererar 1 bar övertryck så får du 4 bar bränsletryck. (3 bar fjädertryck + 1 bar övertryck från motor). Detta kallas för en linjär (1: 1) bränsletrycksregulator och är vanligast för både i OEM- och eftermarknadsprodukter.

 
 

2

Anslutningar på en BTR

1 - Vakumport som dras till motorns insug.
2 - Anslutning för tryckgivare
3 - En eller två ingångar beroende på regulator.
4 - Retur tillbaka till bränsletank.

 
 

3

Justering av BTR

1. Starta motorn.
2. Dra ut vakuumslangen från regulatorn och håll för änden på vacuumslangen så motorn ej drar luft.
3. Justera fjädertrycket med ställskruven till önskat grundtryck (vanligast 3 bar)
4. Sätt tillbaka vakuumslangen.


Notera. Ditt justerade grundtryck (vanligvis 3 bar) minus det tryck som nu visas är din motors vakuum på tomgång.

 
 

4

Kvalité på regulator

En bränsletrycksregultor som inte fungerar kan medföra allvarliga skador på din motor. Därför är det viktigt att välja en bra regulator.

1. Välj en regulator med ett hållbart membran
2. Membranet skall vara kompatibelt med ditt bränsle
3. Returporten skall vara dimensionerad för din effekt

 
 

5

Trycket sjunker när motorn stängs av

Detta är helt normalt om du har en regulator med högt flöde. Högt flöde = stort returhål = sämre tätning = bränsletrycket sjunker när motorn stängs av.

Tittar men istället på en original bränsletrycksregulator så är flödet lågt med ett litet hål. Detta ger en bra tätning och bränsletrycket håller sig uppe en lång tid efter att en motor har stängts av.

Även materialet på sätet avgör hur bra regulatorn tätar, ett plastsäte med en metallkula tätar väldigt bra. 

Har du köpt en ny eftermarknad / Performance regulator så kan du räkna med att den blir lite bättre efter en stunds körning när regulatorn har fått slita in sig. Den kommer inte hålla tätt som en OEM regulator men helt klart bli bättre. Hur mycket bättre det blir kan skilja sig.

 
 

6

Bränsle i vakuumslang

När du hittar bränsle i regulatorn så beror det mest troligt på att membranet i regulatorn har gått sönder. Därför är punk nummer 4 viktig. Välj en bränsletrycksregulator av god kvalite.

Används en original (begagnad) bränsletrycksregulator som jobbat fram och tillbaka i ett läge i många år så är risken stor att denna går sönder om man byter bränsletyp, ökar laddtrycket eller annat som påverkar regulatorn.

Även en eftermarknads bränsletrycksregulator som är justerbar och tillverkad för stora variationer tappar till slut funktionen om membranet ej byts ut.


Membranet är en servicedel och skall bytas minst en gång varje säsong. Original btr har ej utbytbart menbran.