Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap


Bränsletrycksregulator

Hur en regulator fungerar och hur man justerar den. (omfattar EJ förgasare)

 1. Hur fungerar en BTR?
 2. Anslutningar på en BTR
 3. Justering av BTR
 4. Kvalite på regulator
 5. Trycket sjunker när motorn stängs av
 6. Bränsle i vakuumslangar
 7. Inkoppling av bränsletrycksregulator
 8. Jämför bränsletrycksregulator här
 
 

1

Hur fungerar en BTR?

Spridare har runt 3 bar (43,5PSI) bränsletryck vid tomgång. En bränslepump klarar inte att leverera detta trycket med en öppen returledning tillbaka till bränsletanken. Det är därför en bränsletrycksregulator är monterad efter spridarbryggan där spridarna är placerade. Nu kan vi bygga upp tryck mellan bränslepumpen och bränsletrycksregulatorn.

Om du använder en bränsletrycksregulator som är inställd på 3 bar så får du ett bränsletryck på 3 bar. Om du använder en bränsletrycksregulator som är inställd på 4 bar så får du ett bränsletryck på 4 bar. -Enkelt! Men vid höga varvtal så vill du ha mer bränsle i motorn. Inte bara det stökiometriska förhållandet (Lambda 1) utan också lite mer bränsle för kylning av cylindern. Detta kan uppnås genom att förlänga spridarens öppettider, men för detta måste du använda större injektorer än nödvändigt. Därför använder vi motorns tryck för att öka bränsletrycket med motorns varvtal.

Om du använder en bränsletrycksregulator som är inställd på 3 bar och din motor levererar 1 bar övertryck så får du 4 bar bränsletryck. (3 bar fjädertryck + 1 bar övertryck från motor). Detta kallas för en linjär (1: 1) bränsletrycksregulator och är vanligast för både i OEM- och eftermarknadsprodukter.

Bild 1

De olika delarna i en bränsletrycksregulator

 1. Justerskruv / Justering av bränsletryck
 2. Toppdel bränsletrycksregulator
 3. Övre fjädersäte
 4. Fjäder
 5. Membran
 6. Bottendel bränsletrycksregulator
 
 

2

Anslutningar på en BTR

 

Bild 2

Inlopp 1

Om du har en fuel rail så används bara en ingång. Den andra ingången pluggas. Det spelar ingen roll vilken ingång som används av Inlopp 1 och Inlopp 2.

Beroende på regulator så kan denna porten vara både slanganslutning för slang eller AN-gänga för o-ringsadapter (ORB) 


Bild 3

Inlopp 2

Finns två inlopp på din  bränsletrycksregulator så kan du använda två  fuel rail från V6 motor / V8 motor / V-motor. Då kan båda inloppen från varsin fuel rail användas. Bränsletrycksregulatorn skarvar då ihop två ledningar till en retur ledning likt ett Y-kors.

Beroende på regulator så kan denna porten vara både slanganslutning för slang eller AN-gänga för o-ringsadapter (ORB)


Bild 4

Retur / Utlopp

Överflödig bränsle passerar ut genom anslutningen i botten. Denna leds tillbaka till bränsletanken eller bränslecatchtanken om sådan används.

Minsta storleken på detta returhålet bestämmer hur mycket en bränsletrycksregulator max kan flöda.

Beroende på regulator så kan denna porten vara både slanganslutning för slang eller AN-gänga för o-ringsadapter (ORB)

 


Bild 5

Justerskruv / Justering av bränsletryck

Med denna ställskruv så justeras trycket på fjädern i regulatorn. Mer inspänning = högre fjädertryck = högre grundbränsletryck.

Innan justering skall låsskruven släppas på. Efter att trycket har justerats så skall låsskruven dras åt igen för att trycket inte skall ändras.


Bild 6

Vakumanslutning

Denna port har en 4/6mm vakuumslang och skall anslutas direkt till plenum på insuget utan skarvar.

Inget skall störa denna och slangen skall vara med i serviceschema då felaktig referens-signal härifrån kommer att innebära fel bränsleblandning.

Oftast är detta 1/8" -27 NPT gänga men kan också vara en stolpe för slanganslutning.


Bild 7

Sensoranslutning Tryck / Temp

Uttag för extern sensor till bränslet. Här kan tryck eller temperatur  mätas. Oftast är detta 1/8" -27 NPT gänga.

 
 

3

Justering av BTR

1. Starta motorn.
2. Dra ut vakuumslangen från regulatorn och håll för änden på vacuumslangen så motorn ej drar luft. (Bild 6)
3. Justera fjädertrycket med ställskruven till önskat grundtryck. vanligast 3 bar. Bild 5
4. Sätt tillbaka vakuumslangen. (Bild 6)


Notera. Ditt justerade grundtryck (vanligvis 3 bar) minus det tryck som nu visas är din motors vakuum på tomgång.

 
 

4

Kvalité på regulator

En bränsletrycksregultor som inte fungerar kan medföra allvarliga skador på din motor. Därför är det viktigt att välja en bra regulator.

1. Välj en regulator med ett hållbart membran
2. Membranet skall vara kompatibelt med ditt bränsle
3. Returporten skall vara dimensionerad för din effekt

 
 

5

Trycket sjunker när motorn stängs av

Detta är helt normalt om du har en regulator med högt flöde. Högt flöde = stort returhål = sämre tätning = bränsletrycket sjunker när motorn stängs av.

Tittar men istället på en original bränsletrycksregulator så är flödet lågt med ett litet hål. Detta ger en bra tätning och bränsletrycket håller sig uppe en lång tid efter att en motor har stängts av.

Även materialet på sätet avgör hur bra regulatorn tätar, ett plastsäte med en metallkula tätar väldigt bra. 

Har du köpt en ny eftermarknad / Performance regulator så kan du räkna med att den blir lite bättre efter en stunds körning när regulatorn har fått slita in sig. Den kommer inte hålla tätt som en OEM regulator men helt klart bli bättre. Hur mycket bättre det blir kan skilja sig.

 
 

6

Bränsle i vakuumslang

När du hittar bränsle i regulatorn så beror det mest troligt på att membranet i regulatorn har gått sönder. Därför är punk nummer 4 viktig. Välj en bränsletrycksregulator av god kvalite.

Används en original (begagnad) bränsletrycksregulator som jobbat fram och tillbaka i ett läge i många år så är risken stor att denna går sönder om man byter bränsletyp, ökar laddtrycket eller annat som påverkar regulatorn.

Även en eftermarknads bränsletrycksregulator som är justerbar och tillverkad för stora variationer tappar till slut funktionen om membranet ej byts ut.

Problem som uppstår när membranet är trasig är förutom felaktigt bränsletryck även bränsle i slangar OCH tryckgivare kan få bränsle i sig och visa fel värden eller helt sluta fungera.


Membranet är en servicedel och skall bytas minst en gång varje säsong. Original btr har ej utbytbart menbran.

 
 

7

Inkoppling av bränsletrycksregulator

En bränsletrycksregulator kan kopplas in på olika sätt men med samma funktion. Ofta så finns 2 inlopp (Nummer 3 på bilden) och 1 retur/ utlopp (nummer 4 på bilden).

Bränsletrycksregulator efter fuel rail
Vanligast är när bränsletrycksregulatorn kopplas in efter en fuel rail. Då justeras trycket mellen bränslepump och regulator säkrast då bränsletrycksregulatorn är placerad nära fuel rail. Även vakuumledniningen blir gå kort och det är mindre risk för problem.

Bränslepump -> Bränslefilter -> Fuel rail -> Bränsletrycksregulator -> Retur till bränsletank.

Bränsletrycksregulator innan fuel rail / Returlöst system
Denna variant när BTR placeras innan fuel rail brukar kallas returlöst system. Det stämmer inte att det är returlöst. Det finns en bränsletrycksregulator i detta system och denna har en retur. Regulatorn kan placeras längst framme vid fuel rail men också längst bak vid bränslepumpen. Ibland så nära bränslepumpen att denna är integrerad med bränslepumpsarmaturen. Det är nu det blir ett returlöst system då det ej finns en returledning. Vakuumslangen är nu mycket lång och problem kan uppstå på vägen.

Bränslepump -> Bränsletrycksregulator (Retur till bränsletank) -> Bränslefilter -> Fuel rail

Denna typ av regulator fungerar som en vanlig regulator som sitter monterad framme vid fuel rail. Denna kan också ersättas med en klassisk regulator men nya bränsleledningar måste dras.