Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Vad betyder noteringar på Wiseco & JE kolvar?

 
 

Vad innebär noteringarna på Wiseco och JE kolvarna? Till exempel när det står "Foot note: 1,W," vad betyder det egentligen?

Här får du lära dig vad alla benämningar betyder. Informationen är hämtad direkt från Wiseco/JE och är översatt till Svenska.

De olika benämningarna är listade i ordning nedan:
 
 

1 - Most wiseco pistons have offset pins. Pins must be offset same as OEM for quietest operation.

De flesta wiseco kolvar har förskjutna kolvbultar. Kolvbultarna måste vara förskjutna på samma sätt som OEM för tystast drift.

 
 

2 - Due to a compression height that may protrude above the deck, it is recommended that a 1,00mm tick head gasket is used.

På grund av en kompressionshöjd med ÖDP ovanför däck, rekommenderas minst en 1,00mm topplockspackning.
 
 

4 - Utilizes extra deep valve pockets to expand the range of I-Vtec/Vanos with big/high lift cams and milled heads

Använder extra djupa ventilfickor för att utöka I-Vtec/Vanos arbetsområdet med höglyftskammar och planat topplock.
 
 

6 - These pistons have an oil ring groove that is lower than OE. Will not work with sleeves with access hole if the oil ring is not pinned in place

Dessa kolvar har ett oljeringsspår som är lägre än OEM. Fungerar inte med foder med åtkomsthål om oljeringen inte sitter fast / stiftad.
 
 

A - Rings need file fitment to the bore

Ringar behöver justeras till cylinderborr!
 
 

B - Washers included

Brickor inkluderade till kolvbult.
 
 

C - Stroker kit for B25 stroker crank

Strokersats för B25 stroker vevaxel.
 
 

D - Weight reduction possible

Viktminskning möjlig
 
 

E - With valve pockets unlike K557M series

Med ventilfickor till skillnad från K557M-serien
 
 

F - FSR series (Forged side releaf)

FSR-serien = smidd kjol

FSR (Forged Side Relief) kjolar med smidd design har en kortare kjolbredd och kortare kolvbult jämfört med traditionella kolvar med "helrund" stil. Den smala kjolen hjälper till att minimera kontakt med cylinderväggen som orsakar friktion / effektförlust. Kortare kolvbultar minskar också den totala vikten.

 
 

G - Only with 2,5 Ltr conrods

Endast med 2,5 Liter vevstakar
 
 

H - Based on Volvo rod 23mm Ford OEM 21mm

Baserat på Volvo 23mm vevstake. Ford OEM har 21mm
 
 

I - Tuff skirt Coating JE Pistons

"Tuff skirt Coating" på JE-kolvar. En coating på kjolarna som minstar missljud. Denna coating ger en tystare motorgång med "racingkolvar".
 
 

J - Mini Tritec engine

Mini Tritec motor
 
 

K - Compression ratio depends on cylinder head used

Kompressionsförhållande beror på vilket topplock som används
 
 

L - Pin 20mm - OEM 20,65mm (3/16)

Kolvbult 20 mm - OEM kolvbult är 20,65 mm (3/16")
 
 

M - Made to order (4pcs minimum)

Tillverkas på beställning. (Minst 4 kolvar)
 
 

N - Aluminum cylinders like Alusil, Lokasil, Silitec, DiASil, Mercosil, ALBOND, FRM, MMC, recommended to run sleeved bores / must sleeve block or Nicasil

Aluminiumcylindrar som Alusil, Lokasil, Silitec, DiASil, Mercosil, ALBOND, FRM, MMC, rekommenderas ihop med foder / man man måste fodra block eller Nicasil behandla blocket.
 
 

O - VR6 cylinder sets from stock can be used

VR6 OEM cylinderset kan användas
 
 

P - Piston guided rod required

Kolvstyrd vevstake krävs
 
 

Q - Oil squirter modification or removal required or use adequate spacers, please make sure to check rod to oil squirter clearance when relocating oil squirter

Modifiering / shimsning / borttagning av kolvkylningsmunstycken krävs. Se till att kontrollera spelet mellan oljekylningsmunstycke och rörliga delar vid modifiering!
 
 

R - Full round skirt with or without full milled side relief

Hel rund kjol med eller utan helfräst kjol
 
 

S - Asymmetrical FSR series

Assymetrisk FSR

FSR-serien = smidd kjol

FSR (Forged Side Relief) kjolar med smidd design har en kortare kjolbredd och kortare kolvbult jämfört med traditionella kolvar med "helrund" stil. Den smala kjolen hjälper till att minimera kontakt med cylinderväggen som orsakar friktion / effektförlust. Kortare kolvbultar minskar också den totala vikten.

 
 

T - Accepts Turbo and Nitrous

För Turbo och Nitro
 
 

U - Head is the other way around on the Eclipse vs the later EVO's

Topplocket är spegelvänt på Eclipse kontra de senare EVO modellerna
 
 

V - Accepts Nitrous and E8

För Nitro och E8/Etanol
 
 

W - C/R calculated with OE head gasket

Kompressionsförhållande är beräknat med original tjocklek / modell på topplockspackning.
 
 

X - C/R calculated with 1,00mm head gasket

Kompressionsförhållande är beräknat med 1,00mm tjock topplockspackning.
 
 

Y - 3D Undercrown milling included

3D fräsning undertill ikluderad.
 
 

Z - Alusil suited

Passar till cylinderlopp med Alusil beläggning.
 
 

PS - Perfect skirt coating JE Pistons

"Perfect skirt" coating på kjolar. Ger en tystare motorgång.
 
 

UL - Ultra series (Lateral Gas Ports, Accumulator Grooves, Skirt Coating, Ceramic Crown Coating, Upgraded Pins)

Ultra-serien är flera tillägg i ett som ger en uppgraderad kolv.

  • Laterala gasportar
  • Ackumulatorspår
  • Kjolcoating
  • Keramisk kronbeläggning
  • Uppgraderade kolvbultar