Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Montering av AN-kopplingar

Här går vi igenom hur man monterar AN-kopplingar och AN-slang

 
 

1

Tips vid montering


1. Klipp slangen. Kapa ALDRIG slangen då gummipartiklar kommer att fastna i slangen och senare i filter, spridare, pumpar etc. med problem som följd.
2. Det är viktigt att inte stålflätan fastnar i gängorna då presshylsan kommer att skära. Är stålflätan ivägen så får man klippa bort överflöd.

 
 

2

Montering av Gummislang

1. För presshylsan över slangen.
2. Olja in öppningen på slangen och tryck in an-kopplingen.
3. Gänga ihop presshylsan och an-kopplingen med hjälp av verktyg. kontrollera så att inte an-kopplingen glider ur slangen vid ihopmontering.

 
 

3

Montering av PTFE-slang

1. För presshylsan över slangen.
2. Vik bort yttersta delen av stålflätan med en tång och se till att öppningen på slangen är rund.
3. Trä på oliven på slangen tills den tar emot "klacken" i botten på oliven.
4. Tryck in hela "röret" på an-kopplingen i slangen och gänga ihop presshylsan och an-kopplingen med hjälp av verktyg.

 
 

4

Montering av aluminiumrör

AN-Aluminiumrör och rörkopplingar använder en helt annan typ av kopplingar jämfört med slang. Det finns två typer av rörkopplingar till aluminiumrör. En skärringskoppling och en koppling för koning.
 
 

Skärringskoppling

Denna typen av koppling fräs enkelt över aluminiumröret och spänns åt med skiftnyckel eller blocknyckel tills det sitter fast ordentligt.

Nu är det klart för montering.

Allt utan några specialverktyg.

AN-Rörnippel

Denna typ av koppling kräver att röret konas. Nu behövs ett special koningsverktyg. Detta förfarande är precis likadant som vid montering av bromsrörsnipplar.

Först trär du över rörnippel och tillhörande kona över aluminiumröret. Sedan konar du röret i ändan.

Nu är det klart för montering.

 
 

4

AN-koppling som läcker

Ibland så kan en AN-koppling läcka, detta är då enkelt att felsöka:

  1. Först och främst, titta så du inte blandar kopplingar med annan kona än 37 grader, även märken med sämre kvalité kan påverka detta då konan inte är nog bra.
  2. Om du har rätt delar men använt en svetsnippel så kan denna ibland slå sig vid svetsning, om det blivit för varmt. -byt ut denna.
  3. Om inget av ovan fungerar så är det mest troligt skräp mellan kontaktytorna. Ser du inget skräp så ser du säkert någon slags skada som gör att det läcker.
 
 

montering - AN-kopplingar