Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Montering av AN-kopplingar

Här går vi igenom hur man monterar AN-kopplingar och AN-slang

Montering


1. Klipp slangen. Kapa ALDRIG slangen då gummipartiklar kommer att fastna i slangen och senare i filter, spridare, pumpar etc. med problem som följd.
2. Det är viktigt att inte stålflätan fastnar i gängorna då presshylsan kommer att skära. Är stålflätan ivägen så får man klippa bort överflöd.

 

Montering av Gummislang

1. För presshylsan över slangen.
2. Olja in öppningen på slangen och tryck in an-kopplingen.
3. Gänga ihop presshylsan och an-kopplingen med hjälp av verktyg. kontrollera så att inte an-kopplingen glider ur slangen vid ihopmontering.

 

Montering av PTFE-slang

1. För presshylsan över slangen.
2. Vik bort yttersta delen av stålflätan med en tång och se till att öppningen på slangen är rund.
3. Trä på oliven på slangen tills den tar emot "klacken" i botten på oliven.
4. Tryck in hela "röret" på an-kopplingen i slangen och gänga ihop presshylsan och an-kopplingen med hjälp av verktyg.

 
 
 

montering - AN-kopplingar