Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Monteringsanvisning Svänghjul

 

 
 

Vi rekommenderar alltid att en erfaren mekaniker monterar svänghjulet efter att följande kontroller gjorts noggrant.

 1. Kontrollera svänghjulet
 2. Startkrans på svänghjul
 3. Triggerkrans på svänghjul
 4. Slityta med original koppling
 5. Slityta med performance koppling
 6. Svänghjulslager
 7. Montering av tryckplatta
 8. Slavcylinder
 9. Skruvar
 10. Svänghjulsbultar
 11. Slutgiltig kontroll
 
 

1

Kontrollera svänghjulet

Kontrollera det nya svänghjulet och jämför med det gamla. Kommer detta att passa?
Lägg svänghjulen på en plan yta bredvid varandra med anläggningsytan som skall vara mot vevaxeln nedåt.. Här kan man enklare kontrollera om trigger, startkrans, slityta, monteringsyta med mera stämmer överens med det gamla svänghjulet i höjdled och diameter.

 
 
 

2

Startkrans på svänghjul

Har man det befintliga svänghjulet så är en kontroll om startkransen passar enkel. Om man ej har det gamla svänghjulet eller exakta mått så blir det svårare att kontrollera om startkransen passar. Då måste helt enkelt svänghjulet monteras och kontrolleras därefter. detta är svårt att göra på ett bra sätt så att ha ett original svänghjul är att rekommendera. När svänghjulet sedan sitter monterat så skall spelet mellan drev och startkrans helst inte vara större än ~1mm då skador kan uppkomma över tid.

 
 
 

3

Triggerkrans

Har svänghjulet en triggerkrans så kontrollera noga höjd från vevaxelns anläggningsyta till toppen på trigger samt bredd och diameter, precis som man gör med startkransen. Kontrollera även vart "missingtooth" sitter i förhållande till svänghjulets styrpinne mot vevaxeln. Detta för att man skall kunna använda originalinställningar för trigger och slippa mäta in nya värden även om det också går utmärkt med en eftermarknad ECU. Många svänghjul har assymetriskt bultmönster. Givaren skall sitta med ett spel mindre än ~1mm från svänghjulets triggerkrans.

 
 
 

4

Slityta med original koppling

Används en original koppling så skall det nya svänghjulets slityta vara på samma höjd som det gamla (+- någon mm är oftast okej). Detta för att original lamell splines/nav skall få 100% ingrepp på växellådans ingående axel.

 
 

5

Slityta med performance koppling

Används en performance / motorsport / special koppling så måste det nya svänghjulets slityta noggrant mätas in. Man kan inte ha kopplingen för långt från motorn för då kan tryckplattan ta emot mot växellådans sprängkåpa. Man kan inte heller ha kopplingen för långt från växellådan för då kanske inte lamellnav/splines får 100% ingrepp på växellådans ingående axel.

 
 
 

6

Svänghjulslager

De allra flesta svänghjul har ett stödlager i centrum för växellådans ingående axel. Då behöver man aldrig oroa sig för att lamellnav inte får fullt ingrepp mot växellådans ingående axel. Ingående axel får också ett utmärkt stöd men detta ställer stora krav på att allt annat är korrekt monterat vad gäller rakhet/balans.

7

Montering av tryckplatta

De allra flesta svänghjul har styrstift som centrerar tryckplattan så vibrationer inte uppstår. Kontrollera så dessa används då obalans i koppling kan orsaka stora problem.

 
 
 

8

Slavcylinder

Om en performance / motorsport / special koppling används så kommer förmodligen också urtrampningslager behöva justeras in eller ut.

 
 
 

9

Skruvar

Skruvarna / Bultarna som används för att montera svänghjul och koppling skall vara 12,9 eller högre kvalite. Styrstift skall användas för att avlasta bultarna. Om inte styrstift används så måste bultarna ha bra passning i svänghjulet annars så riskerar de att gå av om klämförbandet släpper.
 
 
 

10

Svänghjulsbultar

Skruvarna / Bultarna som används för att montera svänghjul mot vevaxel / motor skall vara 12,9 eller högre kvalite. Styrstift skall användas för att avlasta bultarna men detta finns original.
 
 

11

Slutgiltig kontroll

Kontrollera alltid så att ett monterat svänghjul går att snurra fritt utan att det mekaniskt kontakt med triggergivare, startmotor eller motor/låda samt att slitytor är helt rena.