Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Intercooler guide

 

 
 

Information om intercooler

 1. Vad gör en intercooler
 2. Vad består en Intercooler av?
 3. Hur fungerar en intercooler?
 4. Montera Intercooler
 5. Intercooler flöde
 6. Material
 
 

1

 

Vad gör en Intercooler? 

En intercooler förklarat i 3 korta steg:
 • En Intercooler / laddluftkylare kyler insugsluften i en överladdad förbränningsmotor.
 • Den luften som går från turbon till till motorn är varm och bör kylas då kallare luft har högre densitet och mer syre.
 • Mer syre i motorn möjliggör högre verkningsgrad / motoreffekt.

Mer information om detta:

1. Turbo

 

Motorns varma avgaser driver turbon och gör så att överladdad frisk luft kan pressas in i motorn. Den friska luften värms snabbt upp av den varma turbon. Därför används en intercooler för att kyla insugsluften igen.

2. Intercooler

 

En intercooler används för att kyla insugsluften i en överladdad förbränningsmotor. Luften kyls ner för att kall luft har högre densitet och mer syre än varm och ger därför en högre verkningsgrad i motorn.

3. Motor

 

Här kan man se en övergripande bild där Turboaggregat, Intercooler och motor är ihopkopplade. Utan denna intercooler så hade insugsluften varit varmare med lägre verkningsgrad som resultat.

 

 
 

2

Vad består en Intercooler av?

En intercooler består korttfattat av 3 saker:
 • Cellpaket
 • Gavlar
 • Anslutningar

Mer information om detta:

 

1. Cellpaket

 Cellpaketet är den del som kyler insugsluften. Den består av celler där vartannat lager är vridet 90 grader. Detta för att turbons varma luft skall korsa den omgivande luften som fungerar som kylning innan den når motor. 

2. Gavlar

 

Gavlarna svetsas mot cellpaketet och möjliggör att tryckrör kopplas ihop med hjälp av anslutningar. Gavlarna kan formas lite hur som helst men

 

 

3. Anslutningar

 

Anslutningar ut från en intercooler / gavel kan variera i storlek men även typ av anslutning kan skilja. Ibland använder man anslutning för silikonslang och ibland Hurricane clamps.

 

 
 

3

Hur fungerar en intercooler?

Varm insugsluft (Charge air Passages) - Från turbon så pressas varm luft in genom ena sidan av intercooler cellpaketet.
Kyld insugsluft (Charge air passages) - Den varma insugsluften från turbon har korsat med den omgivande luften genom intercooler / cellpaket och är nu kyld.
Omgivande luft (Ambient ait passages) - Den om givande luften pressas med fartvinden genom cellpaket / intercooler och kyler varm insugsluft.
 
 

4

Montera Intercooler

Eftersom en intercooler har många skarvar mellan alla kylelement samt är svetsad i ändarna så är det viktigt att montera denna i gummiupphängningar. Detta för att minimera stötar och vibrationer.
En läckande intercooler kan vara svårt att laga då men inte kommer åt att svetsa så gör en bra montering från början för att få en lång livslängd på cellpaket och intercooler.

 
 

5

Intercooler flöde - Tips

Ett tips som gäller alla liknande typer av kylare.
För maximerad kylning av insugsluft så måste omgivande luft kunna passera genom cellpaket obehindrat.

 • Den omgivande luften tar enklaste vägen så se till att leda den genom cellpaketet genom att styra luften dit du vill. Effektiviteten på en intercooler kan ökas avsevärt bara genom att leda luften genom ordentligt. 
 • Omgivande luft som leds igenom intercooler måste också kunna ledas bort för att inte agera blockad. om så blir fallet så sjunker effektiviteten igen.
 • Om andra kylare monteras framför eller bakom så sänks effektiviteten då inte lika mycket omgivande luft kan passera igenom.

Slutsatsen är att omgivande luft skall styras genom cellpaket och kunna flöda obehindrat igenom och sedan därifrån.

 
 

6

Material

En intercooler kan tillverkas i många olika material beroende på tillverkare men den absolut vanligaste kombinationen på eftermarknaden till bar and plate typen är följande.

Cellpaket
Bar and plate cellpaket är nästan helt uteslutande tillverkat i 3000serien av aluminiumlegeringar. 3003 och 3005 är vanligast här. Denna legering har väldigt hög svetsbarhet.

Tankar
Är sidorna på en intercooler gjutna så används oftast A356. Skall de svetsas så skall helst samma legering användas ihop.

Exempel:
Är cellpaketet tillverkat i 3003 legering så skall även tankarna tillverkas i denna legering.