Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 
 

Montering av vevstakar

 
 

Informationen är uppdelad i följande kategorier

  1. Åtdragningsmoment vevstakar
  2. Hur mycket effekt klarar en vevstake?
  3. Behöver man bearbeta vevstakar innan montering?
 
 

1

Åtdragningsmoment vevstakar

3/8" vevstaksbultar från ARP rekomenderas med 55 ft-lbs (75 Nm) men detta är generella riktlinjer. De flesta tillverkare av vevstakar vill ha mindre moment på bultarna. 61Nm är ett vanligt värde här.
 
 

  

En annan tillverkare av vevstakar skriver följande:

ARP 2000 5/16 Length: 1.500" Stretch: .0055" - .0060" Torque (ft/lb): 30 Nm: 41
ARP 2000 3/8 Length: 1.500 Stretch: .0050" - .0055" Torque (ft/lb): 45 Nm: 61
ARP 2000 3/8 Length: 1.600 Stretch: .0062" - .0065" Torque (ft/lb): 45 Nm: 61
ARP 8740 7/16 Length: 1.600 Stretch: .0050" - .0055" Torque (ft/lb): 65 Nm: 88
ARP L19 * 3/8 Length: 1.500 Stretch: .0060" - .0065" Torque (ft/lb): 50 Nm: 68

 

 
 

2

Hur mycket effekt klarar en vevstake?

En av de vanligaste frågor vi får om vevstakar är hur mycket effekt en vevstake klarar av. Det finns inget korrekt svar på det även om många tillverkare och återförsäljare skriver det i siffror. Några saker som påverkar livslängd och hållbarhet är följande:

Design
Om vevstaken har en känd design med I-profil eller H-profil så klarar konstruktionen i sig ofta mer effekt än andra motordelar håller för.

Bussning i lillända
Lilländans bussning är en annan flaskhals. De flesta märkesstakar använder kända beprövade material som håller för mer effekt än det mesta. Däremot så kan denna bussning vid extrema tryck behöva bytas ut av en motorverkstad. Nu är det ofta lättare att köpa nya vevstakar men ber or helt på situation

Varvtal
Motorns varvtal är kanske det som belastar en vevstake mest förutom tidig tändning. När kolven vänder i övre dödläge så blir det enorma belastningar på kolvbult och vevstakens bussning i lilländan. Ofta handlar det om krafter mätt i ton (1000kg)

Mappning/ Tändning
Förutom varvtal så är även tidig tändning en orsak till höga förbränningstryck som lätt har sönder en motor / vevstake.

Oljefilm
Vevstakens storända och vevlager är utdelat på en större yta och oljefilmen / oljetrycket måste bibehållas för att inte vevstake / motor skall gå sönder.

Vevstaksbult
Vevstaksbultar som går av har vi alla hört talas om. Utmattning eller kvalité som ej håller måttet är två orsaker till varför en vevstake inte klarar av en viss motoreffekt över tid.

Vevstakens överfall
En design som beskrivits ovan är genomgående även i vevstakens överfall, denna är då så pass dimensionerad så den klarar av höga varvtal. Men teoretiskt så kan höga varvtal och en tung kolv få vilket överfall som helst att gå av vilket vi kommer till vid monteringen.

Montering
När alla ovan delar är rätt för ändamålet så är det bar amonteringen kvar. Inget av ovan nämnda saker räddar en motor som är felaktigt monterad. Se till att verkligen anpassa delar och montering efter ändamål.

 
 

3

Behöver man bearbeta vevstakar innan montering?

Vevstakar kommer oftast med lite mindre spel än vad som behövs. Detta är för det är lättare att brotcha upp spelet i bussningen i lilländen. Hade spelet varit för stort så hade hela bussningen behövt bytas för att få mindre spel.