Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Turbo - Anslutningar

Här går vi igenom vilka anslutningar som passar mot din turbo. Avgasutlopp, oljematning, vattenanslutningar och så vidare. Alla turbodelarna, kompressorhus, lagerdel och turbinhus går att snurra 360 grader runt sin egen axel för att den skall passa installationen. Ibland sitter det stift monterat som hindrar rotation men dessa går att ta bort. Nu kan alla delar vridas separat.

Inledning

En guide om de olika anslutningarna som finns på en turbo. Här nedan skall vi kika ytterligare på hur de olika anslutningarna ser ut.

En turbo har följande anslutningar och det enda som skiljer är om turbon inte är vattenkyld, då finns inga vattenanslutningar.

 1. Kompressorinlopp
 2. Kompressorutlopp
 3. Vakuumanslutning
 4. Olja in
 5. Olja ut
 6. Vatten in / ut
 7. Avgasinlopp
 8. Avgasutlopp
 
 

1

 

Kompressorinlopp

På kompressorinloppet monteras ett luftfilter eller en slang som leds från ett luftfilter / luftfilterbox

 

Luftfilter 

Mot turbons kompressorinlopp monteras luftfiltret direkt eller en slang som går till ett luftfilter eller en luftfilterbox.

Montering av luftfilter / slang

Montering av luftfilter eller slang görs med slangklämma då nästan uteslutande alla kompressorinlopp på turboaggregat är gjort för slanganslutning. Man kan också plocka av kompressorkåpan från centerdelen och svetsa på ett rör som luftfilter sedan monteras på.
 

Olika luftfilter

Olika typer av luftfilter finns som passar olika applikationer eller turboaggregat. Man kan kategorisera dem som Motorsport, Dry-flow och turbo guard.

 • Motorsport
  Ett så kallat motorsportfilter flödar bästa då det helt enkelt bara har ~2-5 lager filteryta.  Färre lager ger också bättre flöde per cm2. och lämpar sig bättre för motorsport och där man har mer motoreffekt eller en stor motorvolym. Därför säger man att dessa skall oljas i så att smuts lättare fastnar / filtreras. 
 • Dry Flow
  Dessa filter filtrerar bästa då de har fler än ~5 lager filteryta. Ett dyflow filter används ofta som "off-road" filter där höga krav ställs på filtrering. Ingen olja behöver heller användas så filtreringen ändå är bra pga fler lager filteryta.
 • Turbo guard
  Ett turboguard filter har bara ett grovmaskigt när som skydd för att inte större föremål som grus och liknande av misstag skall komma in och skada turbon. Turbo guard filter används oftast i dragracing där kraven på filtrering är mindre pga en renare miljö och mindre gångtimmar.
 

Storlek på luftfilter

Storleken på luftfilter brukar oftast bestämmas av platsen som finns. Först väljer man typ av luftfilter och sedan väljer man ett så stor luftfilter som får plats. Då finns aldrig risken att luftfiltret agerar flaskhals och hämmar flödet. Flödet in är mycket viktigt och hämmat flöde in kan vara en anledning till saknad effekt.
 
 

2

 

Kompressorutlopp

Kompressorutloppet monteras ihop med motorns insug

 

Tryckrör

Turbons kompressorutlopp monteras mot tryckrören som leds in i motorn. Kompressorkåpan kan roteras 360 grader så att anslutningen pekar åt det håll man vill.

 

Montering av tryckrör

Från turbon till motor så leder man luften med hjälp av rör. Dessa kallas tryckrör då turbon bygger upp ett tryck som överladdar motorn. Tryckrören leds först genom en intercooler som kyler den trycksatta luften och sedan vidare genom spjällhus / insug som sitter på motorn.
Dessa tryckrören kopplas ihop med silikonslang och slangklämmor eller hurricane clamps som ger ett säkert förband so inte hoppar isär vid ryck och vibrationer.
 

Olika tryckrör

Tryckrör kan byggas med olika typer av rör. Vanligast är aluminium pga vikten men det finns också exempel där stål och rostfritt stål används. Tryckrören i aluminium kan delas upp i tre kategorier som man väljer mellan. Polerade tryckrör, obehandlade tryckrör 3mm och obehandlade tryckrör 2mm

 • Polerade tryckrör
  Dessa rör är 2mm tjocka och har en behandlad / polerad yta som ger en bra utseende. Ytan kan slipas / scrotchas bort om man vill få en rå yta. De olika rören finns i rakt rör, 30grader, 45grader, 90grader, 135grader och 180grader. Detta gör dessa rör väldigt lämpade för byggnation av tryckrör. Böjarna tillverkas med en lång radie.
 • Obehandlade tryckrör 3mm
  Dessa tryckrör är kraftiga och finns i rakt rör samt 90 grader böj kortradie (1,5xD).
 • Obehandlade tryckrör 2mm
  Dessa tryckrör är lätta som de polerade men erbjuder förutom de raka rören öven 90 grader böj i kort radie (1,5xD). Dessa kan kapas för att få 45grader eller annan vinkel
 

Storlek på tryckrör

Storleken på tryckrör bestäms oftast av turbons kompressorutlopp och spjällhuset. Är turbons kopmressorutlopp 2" och spjällhuset 3" så använder man ett tryckrör där emellan. 2", 2,5" eller 3". Man konar upp eller ner rören med hjälp av aluminiumkonor.
 
 

3

 

Vakuumanslutning

 Vakuumanslutningen monteras ihop med motorns insug / trycksystem

 

Vakuumanslutning

Vakumanslutningen kopplas ihop med insug / tryckrör med vakuumslang av silikon eller pneumatikslang.

Montering av vakuumanslutning

Turbons vacuumanslutning kopplas ihop med wastegate. Denna kan kopplas direkt till turbons wastegate men kommer då bara ge grundladdtryck / det tryck som wastegatefjädern kan hålla. Kopplar man en laddtrycksstyrning på slangen mellan turbons vacuumanslutning och wastegate så kan man styra turbons laddtryck med hjälpa av denna styrning. Den finns som analog som kallas pysventil eller elektrisk som styrs genom motorstyrsystemet (ECU).

Vacuumanslutningen finns inte färdigt på alla turboaggregat för att vissa vill montera styrningen på tryckrören istället. Men om anslutningen inte finns färdig så brukar alltid kompressorkåpan ha vissa ställen som är avsedda för att borra och gängas i där mer gods finns. Då plockas kompressorkåpan bort innan modifiering görs.

 

Olika vakuumanslutningar

Det finns två typer av vacuumanslutningar som man brukar använda. Silikonslang och pneumatikslang.

Silikonslang är mjuk, böjbar och tål hög temperatur pga. att den är tillverkad av silikonmaterial. Montering är sker på klassiska nipplar med hullingar då slangen är flexibel och tätar bra över en nippel med hullingar. Denna typ av slang sitter oftast originalmonterad på bilar.

Pneumatikslang är stel, inte så böjbar och tål inte höga temperaturer pga att den är gjord av plast. Monteringen skel med en så kallad push-lock koppling. Montering sker enkelt genom att man trycker in slangen i kopplingen och då är den låst. Vid demontering så måste en krage hållas ner för att slangen skall tillåtas att lossna. Denna slangen sitter oftast monterad i industrier.

 

Storlek på vakuumanslutning

Slang
Den vanligaste storleken på slang som används för vacuumstyrning 4, 5 och 6mm silikonslang samt 1/4" och 6mm pneumatikslang.

Nipplar
Den vanligaste gängan som vacuumnipplar använder är 1/8" NPT men vissa turboaggregat har M8x1 eller M10x1. Det finns även produkter med 1/16" NPT gänga med denna rekommenderas då att gängas upp till 1/8" NPT så det inte blir en restriktor.

 
 

4

 

Olja in

Oila in monteras ihop med motorns oljesystem (tryckkanal)

 

Oljematning 

Turbons oljematning leds från där motorns original turbo matats med olja, alternativt motorns huvudledning med oljetryck.

Montering av turbons oljetillförsel

Olja in på turbo kan monteras på många olika sätt där uttagen varierar kraftigt beroende på motor. Men en tumregel här är att alltid ta oljetillförsel från där den ursprungligen varit om det är en turbomotor. Är det inte en turbomotor från början så skall en oljekanal direkt från oljepumpen lokaliseras (Huvudkanalen) så att inte oljetrycksfall uppstår.

Sedan är det bara att koppla ihop turbo och motor med lämpligt rör eller slang. Det man skall ha med sig är att turbon blir väldigt varm så en slang som tål högre temperatur bör användas. Även ett värmeskydd över slang eller rör närmast turbo kan fördelaktigt användas för att förhindra värmestrålning, framförallt från turbons avgashus.

Ett extra oljefilter kan användas på turbons oljematning som ett extra skydd mot att smuts kommer in i turbon. När ett extra filter med fin filtrering monteras på en glidlagrad turbo så kan den hämma flödet beroende på övriga parametrar. Kontrollera därför att du inte använder ett för litet filter i förhållande till flöde.

 

Olika oljematningar

Oljematningen kan byggas i både rör och slang, vilket som är bäst för applikationen. Slang brukar vara det enklaste då denna kan formas som man vill och är inte lika svår att passa in som ett rör. ett rör däremot är hållbart och ser proffsigt ut. Original används nästan uteslutande rör för oljematning.
 

Storlek på oljematning

Storleken på oljematning för turbo är nästan uteslutande AN4 (1/4"), detta för att en AN3 (1/8") slang som blir lite längre kan agera restriktor. Förutom detta så är den viktigaste faktorn att tänka på vid oljematning av turboaggregat följande:

Har du kullagrad turbo eller glidlagrad turbo?

Kullagrad turbo
En kullagrad turbo behöver en restriktor på oljeinloppet då turbons kullager inte ska ha oljetryck utan bara ett flöde. Detta justeras inte med slangens storlek. Detta justeras med adaptern mellan turbo och slang och finns färdigt att köpa.

Glidlagrad turbo
En glidlagrad turbo behöver fullt oljetryck precis som motorns lager. Restriktor skall INTE användas här -då skär turbons lagerdel.

 
 

5

 

Olja ut

Olja ut monteras ihop med motorns block eller oljetråg

 

Oljeretur 

Turbons oljeretur leds med hjälp av slang eller rör tillbaka till motorn / oljetråget.

Montering av oljeretur

Oljan son leds genom oljematningen till turbon för att smörja leds sedan tillbaka till motorn genom oljereturen. Turbons oljeretur monteras fördelaktigt där original uttag för oljeretur finns. Om motorn inte har turbo original så monteras denna på en lämplig plats sett till service och lutning på oljeretur. Notera att lutningen på oljereturen helst bör vara över 45 grader för att evakuera olja ordentligt. Detta går inte alltid men är en riktlinje.

På en motor som ej haft turbo innan så kan oljereturen monteras både över och under oljenivån. Det viktigaste här är att turbon sitter så pass högt monterad så oljenivån aldrig kan tryckas upp helt i oljereturen vid gas, broms eller sväng då turbon direkt hade fyllts med olja och tryckt ut detta i avgassystem och tryckrör.

 

Olika oljereturer

En oljeretur kan byggas både med slang och rör. OEM installationer använder oftast rör men detta kan vara svårare att montera så slang används oftast på eftermarknaden eller vid turbokonvertering / nybygge. Används slang så kan vanlig klassisk slang och slangklämma vara ett alternativ men något som är väldigt populärt är att använda AN-kopplingar och AN-slang som oljeretur.
 

Storlek på oljeretur

Storleken på oljeretur styrs av hur mycket olja som matas till turbon. En kullagrad turbo behöver inte lika mycket olja in som en glidlagrad turbo och kan därför också använda en mindre dimension på oljereturen.

Kullagrad turbo
Generellt så används en AN8 (1/2") slang till oljeretur till en kullagrad turbo.

Glidlagrad turbo
Här används AN10 (5/8") eller helst AN12 (3/4") slang för att helt kunna evakuera det stora oljeflödet som blir med en glidlagrad turbo. en tumregel här är att använda en slang med innerdiameter som turbons returhål, gärna större.

 
 

6

 

Vatten in/ut

Vatten in /ut monteras ihop med motorns vattensystem

 

Vattenledning

Turbons vattenkylning kopplas ihop med motorns vattensystem.

 

 

Montering av vatten in och ut

Turboaggregat som har vattenkylning går svalare då motorns vattenledning används för att kyla turboaggregatets lagerdel. Kylanslutningarna mellan turbo och motor kopplas ihop med hjälp av slang eller rör, precis som turbons oljematning och oljeretur. Dessa kopplas ihop där original turbo tog vatten ifrån. Om motorn inte haft turbo original så skall vatten in tas efter vattenpumpen (på trycksidan) och ledas tillbaka innan vattenpumpen (på sugsidan). På så vis så skapas ett flöde genom turbon. Vattenledningarna kan flöda genom turboaggregatet åt vilket håll som helst, det finns inget in/utlopp.
 

Olika vattenledningar

Om en turbo monterats original så kan ledningar anpassas att passa OEM installationen. Användes en slangklämma så gör man det även nu. eller om en gänga används så gör man det även nu och använder då fördelaktigt AN-kopplingar. Slangar är åter igen en väldigt smidig lösning och ger en snygg installation.
 

Storlek på vattenledningar

Storleken på vattenledningar är minst 3/8" (AN6) men även 1/2" (AN8) kan användas. För kylning av turboaggregatet så är vattenledningarnas storlek inte av största betydelse utan man använder gärna mindre slang (AN6)  för att göra installationen smidig. Kylförmågan påverkas istället av kylsystemets övriga komponenter och inte kylslangarnas storlek.
 
 

7

 

Avgasinlopp

Avgasinlopp monteras mot grenrör

 

Grenrör 

Turbon monteras på grenrörets fläns / avgasfläns med hjälp av en v-bandsklämma eller bultas beroende på typ.
 

Montering avgasinlopp

Turbons avgasinlopp monteras på grenröret. Det är här motorns avgaser förser turbon med energi. Här är det viktigt att övergången är jämn och fin så att inte turbulens skapas i onödan. Ett jämt flöde är viktigt för att hålla uppe turbons effektivitet.
 

Olika avgasinlopp

Avgasinloppet har en grenrörsfläns som finns i olika standardanslutningar så som T25, T3, T4, T6 och V-band bland annat. Här får man anpassa grenröret efter turbons anslutning om inte tillverkaren av turboaggregat har valmöjligheten att konfigurera avgasinloppet på turbinhuset. De olika anslutningarna finns också som singel entry och twin entry.

Singel entry
Denna anslutnignen har ett stort hål där alla avgaser passerar ner i turbons avgasinlopp.

Twin entry
Denna typen används om man har ett jämt antal cylindrar (4, 6 eller 8) och då kan man med hjälp av grenrörets design och motorns tändföljd leda ihop avgaserna i ett jämnare flöde som skapar en effektivare turbo.

Mixa Singel och Twin entry
Om du har ett singel entry grenrör med en twin entry turbo så kan du fila ner avgashusets twin entry mittendel som en kil / hajfena. Det är många som kör så med gott resultat.

Har du ett twin entry grenrör med en singel entry turbo så går det också bra.

Kan man matcha turbo och grenrör så skall du självklart göra det men ibland så är det enklare att mixa dessa två.

 

Storlek på avgasinlopp

Storleken på avgasinloppet oftast avhängigt hur mycket effekt som turbon kan producera. Dvs hur mycket flöde som tillåts. De olika flänsar T25, T3, T4 som nämnts är också som sifforna tyder i storleksordning där T25 är minst och T6 är störst. Det finns också V-bandsanslutning men då heter denna 2" V-band eller 3" V-band och storleken framgår i klartext.
 
 

8

 

Avgasutlopp

Avgasutloppet monteras mot downpipe / främre avgasrör

 

Downpipe 

Turbons avgasutlopp monteras ihop med avgassysystemet / downpipe med hjälp av en avgasfläns.

Montering av downpipe

Avgaserna leds ut genom avgasutloppet och in i avgassystemet. Den främre delen at avgassystemet som monteras mot turbon kallas också downpipe. Denna kan tillverkas i det material som resten av avgassystemet använder. Material i Stål eller rostfritt finns att tillgå.
 

Olika typer av avgasflänsar

Det finns en uppsjö med olika avgasflänsar beroende på turboaggregat och tillverkare. Dessa sorteras på turboaggregat och antal bultar eller om det är v-band så sorteras det på storlek. Minst två till tre parametrar bör användas för att vara säker på att man får rätt anslutning. t.ex Garrett, 3" v-band och avgasinlopp.

Tillverkare
Några exempel där man sorterar på tillverkare är Garrett 5-bult, Holset 6 bult eller Mitsubishi 3 bult. Dessa kan i sin tur ha fler alternativ så det är viktigt att mäta innerdiameter på hål / rör och bulthålens cc-mått.

V-band
V-bandsanslutningar har oftast en storlek som passar t.ex 3" v-band. Men även här kan flera varianter finnas t.ex s åkan design på flänsen skilja.

Övrigt
Övriga flänsar som finns anger innerdiameter på centrumhålet samt monteringbultarnas cc-mått för att bestämma vad som passar.

 

Storlek på downpipe

Avgasrör / downpipe kan se olika ut beroende på motoreffekt och vilken plats som finns. Men storleken bestäms oftast av turbons avgasutlopp då denna är så mycket som turbon skall kunna evakuera vid max flöde. Därför så skulle en turbo med 3" avgasutlopp använda en downpipe med minst 3" avgasutlopp, helst 3,5" för att inte få en restriktion i flöde den första biten där avgaserna är varmast och tar mest plats.