Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Val av turbo: Hur du väljer rätt turboaggregat

 

Man kan diskutera och räkna på vilken dämpare som är rätt för tillfället, vilka hjulvinklar som gäller eller om man skall köra med regndäck eller inte inför ett heat. Dessa områden är väldigt diffusa och svåra att hantera. Val av turboaggregat är också ett avancerat ämne, om man inte har rätt data. Vi ska reda ut hur man tar reda på detta!

Att välja kompressorhjul är enkelt, för när du vet hur mycket effekt du vill ha så omvandlar du bara kraften (hk) till luftflöde (cfm). Tillverkare av turboaggregat skriver till och med ut hur mycket effekt turbons kompressordel klarar av att flöda. Turbinsidan däremot, den är svårare eftersom det inte finns några turbinmappar så som det finns kompressormappar tillgängliga. Se mer information om turbinhus här.

Nu kollar vi upp hur man ska göra på ett enkelt sätt!

  1. Snabba turbo fakta
  2. Hur man väljer rätt turbo?
  3. Turbons olika delar
  4. Konvertera hästkrafter till luftflöde (HK till CFM)?
  5. Vad kör andra med för turbo?
 
 

1

Snabba turbo fakta

  • Storlek turbo
    Större turbo = Minskad spool = Ökad toppeffekt
    Mindre turbo = Ökad spool = Minskad toppeffekt
  • Storlek Kompressor
    Större inducer / exducer = Ökad toppeffekt = Klarar mer laddtryck = Minskad Spool
    Mindre inducer / exducer = Minskad toppeffekt = Klarar mindre laddtryck = Snabb spool
    Billet Kompressorhjul = Lättare = Ökad spool = Ibland annan vinkel på blad för Ökad toppeffekt.
  • Storlek turbin
    Större turbin exducer än kompressor inducer = Minskat mottryck = Ökad toppeffekt
    Mindre turbin exducer än kompressor inducer = Ökat mottryck = Minskad toppeffekt
  • Antal turbinblad
    Fler turbinblad = Ökad spool = Ökat mottryck = Minskad toppeffekt
    Färre turbinblad = Minskad spool = Minskat mottryck = Ökad toppeffekt
  • Storlek avgashus
    Större avgashus = Minskad spool = Effekt flyttas uppåt = Ökad toppeffekt
    Mindre avgashus = Ökad spool = Effekt flyttas nedåt = Minskad toppeffekt
  • Storlek motor
    Mindre motor = Mindre avgaser = Minskat mottryck = Svårt att driva stor turbin / kompressor
    Större motor = Mer avgaser = Ökat mottryck = Lätt att driva stor turbin / kompressor


Håll det enkelt. Valet av turboaggregat är egentligen enkelt med rätt data. Det svåra är att använda rätt data. Därför är det bra att kombinera vad som faktiskt fungerat för andra med den data du själv fått fram. Nu har vi mer information som backar upp vårt val!

 
 

1

Hur man väljer rätt turbo? 

För att veta vilken turbo man skall ha så finns det väldigt förenklat tre saker att ta hänsyn till:

  • Motorvolym
  • Max varvtal
  • Max hästkrafter

Motorvolym och max varvtal talar om vilken turbindel (turbinhjul och turbinhus) som skall användas. Max hästkrafter talar om vilken kompressordel (kompressorhjul och kompressorhus) som skall användas.

Att välja kompressordel är enkelt då tillverkare av turboaggregat anger detta tydligt. Välj helt enkelt den kompressordel som klarar den effekt du önskar. Läs mer om detta längre ner under "Konvertera hästkrafter till luftflöde (HK till CFM)?".

Att välja turbindel är svårare, här måste man ha mycket data att gå på eller helt enkelt se vad som har fungerat för andra.

Storlek på turbinhus brukar mätas i A/R eller cm2. Detta är enkelt förklarat det utrymme för avgaser som finns i turbinhuset.
Större plats = Arbetsområde högre upp i registret och högre toppeffekt.
Mindre plats = Arbetsområdet längre ner i registret och lägre toppeffekt.

Förutom storleken på avgashuset så har turbinhjulet en stor del i vilket flöde avgassidan får. Ett turbinhjul med 11 blad flödar sämre än ett med 9 blad. Färre blad ger sämre spool men mer utrymme för avgaserna att passera och klarar därmed av högre toppeffekt. Fler blad ger bättre spool men inte lika hög toppeffekt.

Även Turbinens design är av intresse här. Vilken vinkel har bladen, är alla blad lika stora, vilket trim har turbinhjulet.

 
 

2

Turbons olika delar

Skruvar man isär turbon på enklaste sätt så får man en kompressordel, en lagerdel och en turbindel. Det är så vi brukarse turboaggregat i butiker.

  • Kompressordel = Kompressorkåpa
  • Lagerdel = Centerdelen med innehållet så som axel, lager, turbinhjul och kompressorhjul
  • Turbindel = Turbinhus

När vi skall välja turbo för en viss applikation eller effekt så vill vi dela upp turbon i 4 olika delar enligt följande:

  • Kompressorkåpa
  • Kompressorhjul
  • Turbinhus
  • Turbinhjul

Mer information om turbo anslutningar finns här.

 
 

3

Konvertera hästkrafter till luftflöde (HK till CFM)?

CFM = (fpm * area). FPM är Feet Per Minute och CFM är Cubic Feet per Minute. Nej vi kommer inte att räkna på detta, det blir lätt fel då. Vi ska hålla det enkelt. Turbotillverkaren har mätt detta och anger detta i teoretiska hästkrafter som turbon klarar och luftflödet finns med i kompressormappen.

De tillverkare som inte delar ut en kompressormapp är oftast menade för en OEM installation. Då är detta redan taget hänsyn till och ingen kompressormapp behöver delas ut till allmänheten. Eftermarknaden däremot har kompressormappar tillgängligt och data är tydligt presenterad över vilken teoretisk effekt och luftflöde som en turbokompressor klarar av.

Med andra ord så ser vi vad tillverkaren anger för teoretisk max HK eller CFM och om detta inte är presenterat så måste vi förlita oss på vad som fungerar för andra.

 
 

4

Vad kör andra med för turbo?

När vi vet mer om vilken data som passar vår motor så vill vi få detta bekräftat genom att se vad andra använder för turbo.

Här kommer vi presentera vad andra kör med för turboaggregat på sina motorer och som sagt så finns många parametrar att ta hänsyn till för att hamna rätt i kompressormappen och se vilken turbin man skall välja. Genom att se vilket turboaggregat som har fungerat bra för andra så kan du få mycket hjälp i valet av turboaggregat. Detta kan till och med vara en avgörande faktor om man väger mellan två olika aggregat. 

 

Audi 5cyl 20v

960hp / 1030nm Borg Warner S366 3bar E85 2,5L
850hp / 960nm Borg Warner EFR 8370 2,7bar E85 2,6L

 

BMW S38B36

980hp / 1230nm Borg Warner S369 2,2bar E85 3,6L

 

BMW M50B28

860hp / 940nm Borg Warner EFR 8374 1,9bar E85 2,8L

 

BMW S54

940hp / 1170nm Borg Warner EFR 9180 1,8bar E85 3,3L

 

Mercedes OM617

~250hp Holset HX30W Diesel

 

Nissan RB25

850hp / 790nm Borg Warner S374 2bar E85 2,5L

 

Toyota 2JZ

710hp / 980nm Borg Warner S366 2bar E85 3L
950hp / 1070nm Borg Warner EFR 9180 2,3bar E85 3L
1100hp / 1200nm Borg Warner EFR 9180 2,5bar E85 3,4L
800hp / 930nm Borg Warner EFR 9180 1,8bar E85 3L
1060hp / 1260nm Borg Warner EFR 9180 2,5bar E85 3L

 

 Volvo B230 8v

610hp / 810nm Garrett GTX3071R 2,5bar E85 2,3L
600hp / 810nm Holset Super HX40 2,4bar E85 2,3L
620hp / 800nm Holset Super HX40 2,1bar E85 2,3L
650hp / 790nm Holset Super HX40 1,8bar Etanol 2,5L
410hp / 550nm Garrett GT2871R 1,6bar E85 2,3L
500hp / 650nm Holset HX55 2,0bar BF98 2,3L

 

 Volvo B230 16v

700hp / 850nm Holset HX52 2,3bar E85 2,3L
760hp / 800nm Holset HX52 2,2bar E85 2,3L
600hp / 770nm Garrett GT40 2,0bar E85 2,3L

 

 Volvo T5 vitmotor

600hp / 780nm Garrett GTX3071R 2,2 bar E85 2,3L
480hp / 710nm Garrett GT3071R 1,4bar E85 2,3L
550hp / 680nm Holset Super HX40 1,8bar E75 2,3L
570hp / 700nm Holset Super HX40 1,6bar E85 2,3L
500hp / 650nm Holset HX35 1,5bar E85 2,3L
670hp / 780nm Garrett GT3582R  2,2bar E85 2,3L
519hp / 630nm Garrett GT3582R 1,7bar BF98 2,3L

 

Volvo T6 vitmotor

830hp / 1000nm Borg Warner S366 2,3bar E85 2,7L
850hp / 1040nm Borg Warner S366 2,4bar E85 2,9L