Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 
 

 

 

Wastegate

Intern och extern wastegate

 

Storlek vs montering

Skall man se det till den perfekta världen för wastegaten så ska man efterlikna en motorvägsavfart. Dvs avgaser som kommer från motor mot turbon skall smidigt styras av mot wastegaten. Då kan man ha en liten wastegate och behöver inte kompansera med storlek på wastegate pga. ett bra flöde.

Men då är det inte perfekt för turbon längre då det är en stor yta i kollektorn som skapar turbulens och stör flödet. Här får man kompromissa.

Då monterar man röret till wg med lite skarpare vinkel mot 90 grader istället och kompenserar med en större storlek på wastegate. Då får man en mindre anslutningsyta mot kollektorn trots större wastegate. Denna setup stör ej flödet till turbon lika mycket när den ej används och kan ändå evakuera tillräckligt med luft

Man skall dock aldrig vinkla wastegateröret i avasernas motsatta riktning (över 90 grader). Då får man både dåligt flöde till turbo och wastegate.