Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 

Dumpventil: Information och FAQ

 
 

Dumpventil intro

Så här fungerar det: En avlastningsventil är ansluten till insugningsröret. Inuti ventilen finns en hålrum / vakuumkammare som innehåller fjäder, membran och ventil. Membranet reagerar på tryckförändringar som sker genom en vakuumslang som är dragen till insug / plenum och hjälper till att hålla ventilen stängd vid laddtryck. När gasen släpps upp och vakuum bildas i insuget så lyfter nu membranet ihop med ventilen från sitt säte och släpper ut laddtrycket.

På vissa dumpventiler så finns en justerskruv som du kan justera vid vilket tryck ventilen ska aktiveras / avlasta. Är ventilen inte justerbar så kan du istället byta fjäder för att ändra vid vilket tryck ventilen ska aktiveras.

Avlastningsventiler benäms ofta vid diameter. T.ex så är 50mm en vanlig storlek på performance och eftermarknaden. Att välja den bästa ventilen beror på hur mycket laddtryck du kommer att köra och det fysiska utrymmet som är tillgängligt för installation.

Inte alla överalddade motorer är gjorda för en öppen dumpventil. De kan behöva en ventil som istället cirkulerar luften åter i systemet, precis som en original ventil. Både öppna och återcirkulerande ventiler har samma funktion men skillnaden är vart överskottsluften tar vägen, ut i atmosfären eller tillbaka in i motorn.

Vilken typ av motorstyrning din bil använder bestämmer vilken ventil du skall välja. Om du har ett system med en luftmassemätare som mäter mängden luft som kommer in i insugningssystemet. I det här fallet ska en återcirkulerande ventil användas. Om en öppen ventil används och luft släpps ut ut systemet så kan inte ECU beräkna korrekt luftmängd, vilket resulterar i felaktig luft bränsleblandning (lambda),  som i sin tur innebär dålig tomgång och motorgång. I dessa system måste övertrycket föras tillbaka in i turbosystemet före kompressorns inlopp, vilket är vad en återcirkulerande ventil gör.

Ett styrsystem som mäter MAP värde (tryck) bryr sig inte om luftmängden och då kan en så kallad öppen avlastningsventil användas med fördel då inga extra slangar eller rör behöver dras för att leda överskottsluft tillbaka in i systemet.

 
 

Vanliga frågor om dumpventil / FAQ

 

  1. Vad gör en dumpventil?
  2. Kan det vara skadligt med en dumpventil?
  3. Får du mer effekt med en dump?
  4. Måste det finnas en ventil?
 
 

1. Vad gör en dumpventil?

En dumpventil släpper ut det tryck som finns i systemet när gasen släpps upp vid t.ex växling. Detta för att inte överskottstrycket skall bromsa upp turbons kompressorhjul.
 
 

2. Kan det vara skadligt med en dumpventil?

En dumpventil är ej skadlig för motorn om den ej är fel installerad. Om den däremot är fel installerad så kan följande hända.

  • Den står hela tiden öppen och styrsystemet försöker kompensera med laddtryck och övervarvar turboaggregatet.
  • Den står öppen på tomgång och smuts kommer in i systemet.
  • Den är för hårt spänd och släpper inte ut överskottsluft vid gasuppsläpp vilket kommer få turbon att bromsa upp.
 
 

3. Får du mer effekt med en dump?

Du får ej mer effekt genom att bara byta dumpventil. Om du däremot har en original dumventil som läcker så kan du byta till en ventil som håller tätt och där med fixa ett fel. Dessutom om du har en trimmad motor med höga luftflöden så kan en ventil med större diameter behöva användas för att kunna evakuera tryck nog snabbt, också för att inte bromsa ner turbon.
 
 

4. Måste det finnas en ventil?

Svar ja!
Det enda jobb som en dumpventil har är att "dumpa" / göra sig av med turbotryck snabbt vid gasuppsläpp. Om detta inte sker så kommer turbon att bromsas ner vilket medför effektförlust genom registret.