Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

 
 

Montering Turbo Checklista

 
 

Vid montering av ett nytt / annat / baegagnat turboaggregat så finns det några saker som är viktiga att tänka på. Har den Gamla turbon gått sönder så måste man först och främst veta varför detta har hänt. Annars är risken stor att samma sak händer med den nya turbon.

Här går vi igenom hur du slipper problem

 1. Innan montering
 2. Montering
 3. Uppstart
 4. Felsökning
 5. Vanliga orsaker till turbohaveri
 
 

1

 Innan montering

 • Gör rent luftfilterbox om sådan finns
 • Gör rent eller byt luftfilter
 • Kontrollera insugskanaler från läckage
 • Är olja in ledningen gammal? byt denna. Det går ej att göra rent.
 • Gör rent vevhusventilation och kontrollera / uppgradera denna för fritt flöde
 • Byt motorolja och oljefilter
 
 

2

Montering

 • En ny / begagnad turbo skall alltid smörjas med olja så den har en oljefilm direkt vid uppstart.
 • Monteras en glidlagrad turbo -se till så fullt oljetryck finns från huvudkanal.
 • Monteras en kullagrad turbo -se till så en oljerestriktor är monterad
 • Använd nya stålpackningar -inte packning på tub
 • Använd inte gängtejp på olja in adapter
 • Droppa i olja i turbons oljeinlopp innan uppstart
 
 

3

Uppstart

 • Kör upp oljetryck innan motorn startas
 • Kontrollera eventuellt läckage på tomgång
 • Se till så motorn är anpassad för denna turbo
 • Inställning / mappning kan behöva göras
 
 

4

Felsökning

Inget / dåligt laddtryck

 • Luftläckage
 • Öppen / slapp wastegate
 • Wastegatestyrning fungerar ej
 • Vakuumläckage

Rök från avgaser

 • För mycket olja i lagerdelen pga. olika anledningar
 • För mycket olja i motorn (motorn försöker få ur sig olja)
 • För högt oljetryck / för mycket olja till turbo
 • Dålig evakuering av olja / oljeretur
 • Dålig vevhusventilation
 • Fel vinkel på oljeretur

Olja i tryckrör

 • För mycket olja i lagerdelen pga. olika anledningar
 • För mycket olja i motorn (motorn försöker få ur sig olja)
 • För högt oljetryck
 • Dålig evakuering av olja / oljeretur
 • Dålig vevhusventilation
 • Fel vinkel på oljeretur

Olja i tryckrör eller avgasrör är det absolut vanligaste problemet och då behöver det inte bara vara en sak som orsakar att för mycket olja bildas i lagerdelen för att sedan pressas ur fel väg. Det kan finnas många olika orsaker till detta problem men ha alltid tanken att lagerdelen får för mycket olja vid felsökning

Ett exempel är att man har ett lite för högt oljetryck i kombination med en för klen oljeretur. Man kan alltså inte bara åtgärda oljereturen för att lösa problemet. Även oljetrycket måste justeras för att turbon skall sluta trycka ur sig olja.

 
 

5

Vanliga orsaker till turbohaveri

Mottryck
Avgasmottryck närmar sig eller blir större än motorns överladdning. Detta kan resultera i snedbelastning på lagerytor och gör smörjning av lagerdelen svårare. Om mottrycket överstiger laddtrycket så kommer turbon slitas i förtid och i värsta fall gå sönder.

Vevhustryck
Högt vevhustryck är vanligt vid trimmade motorer. Detta höga vevhustryck motarbetar turbons returflöde av olja tillbaka till motor. Oljereturen arbetar inte med något tryck utan rinner enbart tillbaka till motor och därför måste det vara fritt flöde utan vevhustryck som motarbetar returflödet.

Har man högt vevhustryck så kan inte oljan evakuera turbon rätt väg genom oljereturen utan trycks då ut genom packningar och hamnar i tryckrör, inloppsrör och ut i avgashuset och resulterar i alla av dessa fallen med extra mycket avgasrök. Även kallad blårök och oljerök då oljan till slut tar vägen genom motorn.

Dimensionering oljeretur
Som redan nämnt ovan så arbetar inte turbons oljeretur med tryck utan skall bara ha ett fritt flöde till motor. Därför är det viktigt att ha en ordentligt dimensionerad oljeretur då oljan fritt kan flöda tillbaka till motorn. Vid en glidlagrad turbo så är detta extra viktigt då det är stora mängder olja som skall evakueras. Detta är även viktigt vid kullagrad turbo men då behöver man inte ha lika stor returledning.

Misslyckas man vid dimensionering av oljereturen så får man samma följdfel som vid för högt vevhustryck.

Lutning på oljeretur
Mycket lutning på oljereturen medför samma problem som vid högt vevhustryck och för liten oljeretur då oljan inte kan rinna tillbaka till motorn nog effektivt.

Dimensionering oljematning
Glidlagrad turbo
En glidlagrad turbo skall ha oljetillförsel från motorns huvudledning då den behöver ha oljetryck. Detta kan liknas vid motorns vev och ramlager som också behöver tryck för att behålla en oljefilm mellan fasta och rörliga delar.

Kullagrad turbo
En kullagrad turbo skall inte jobba under tryck. Den skall bara droppas med olja så den är smord. Den skall inte ha oljetryck. Därför monterar man en oljerestriktor på en kullagrad turbo.

En kullagrad turbo som får oljetryck kommer få samma fel som vid högt vevhustryck och feldimensionerad oljeretur.

Skräp i olja
Att skräp i olja skulle förstöra turbo och inte motorlager låter kanske otroligt men detta är vanligare än man tror. Detta på grund av olika anledningar.
Ett – man har gängtejp/låsning på sin NPT gänga på oljematningen så gängtejpen följer med in i lagerdelen.

Två – Turbons lagerdel är mycket känsligare än de kraftiga lager som sitter i motorn. Turbon är väldigt precis och minsta avvikelse kan ge problem.

Tre – Vid tillverkning av oljematningens slang så finns ytterligare en felkälla till varför skräp kan hamna i turbon.

Skräp i oljan gör så att lagret skadas. Oftast så oljan kan ta annan väg än genom oljereturen med läckage som liknar ett högt vevhustryck. Även lagrets smörjning kan bli lidande då oljetrycket inte bibehålls då olja kan läcka flera vägar.

Oljetryck
Ett för lågt oljetryck gör så att en glidlagrad turbo gå sönder ganska omgående då den behöver ordentligt oljetryck. Detta gäller även en kullagrad turbo men den skall inte ha tryck utan bara droppar som ser till att hålla lagret smort. Oavsett vilken turbo man har så skall man säkerställa korrekt oljetryck och sedan justera detta om man har en kullagrad turbo. En till aspekt är motorer som har oljetryck högre än "normalt". Då kan turbon trycka ut olja i turbon och eller kompressorhus.

Skräp i tilluften
Ofta är det svårt att hålla helt rent vid montering av bildelar och i detta falle turboaggregat och inlopp. Det är dock helt nödvändigt då skräp som kommer in i inloppsrör när turbon snurrar kan ge stora skador på kompressorhjul med följdfel som obalans och oljeläckage. Detta leder ibland till turbohaveri.

Övervarvning
Turbon övervarvas helt enkelt så både turbinblad och lagerdel tar skada.


När lagerdelen på en glidlagrad turbo är tom på olja så upplevs ett större radiell glapp.